Pomáhame deťom v spolupráci s Nadáciou Križovatka

Pomáhame deťom v spolupráci s Nadáciou Križovatka

Spoločnosť GASTRO HYGIENE s.r.o. sa zúčastnila projektu „MAMIČKA DÝCHAM“. Dňa 10.03.2020 sme darovali 1 ks monitoru dychu BABYSENSE 1 Pro do Centra pre deti a rodiny v Banskej Bystrici.

Monitor dychu BabySense je historicky prvým výrobkom na svete tohto druhu. Po dobu 30 rokov svojej existencie prešiel mnohými úpravami a je neustále modernizovaný tak aby spĺňal náročné klinické skúšky. Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv je registrovaný ako zdravotnícka pomôcka.

Nadácia Križovatka je mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 2008 šíri ako jediná v SR povedomie o Syndróme náhleho úmrtia dojčiat (SIDS) a o možnostiach ochrany ohrozených detí do 1 roku veku. Vďaka darcom a sponzorom pomáha vybaviť slovenské nemocnice a pôrodnice monitorom dychu. Tento monitor dychu nielen stráži zástavu dychu, ale tiež apnoe pauzy, a akékoľvek nepravidelnosti dychu dieťaťa a okamžite spustí alarm, aby privolal pomoc rodiča, ktorý môže v prípade potreby včas poskytnúť dieťaťu prvú pomoc.